Telefon

695 090 010

Email

chelmowa@chelmowa.pl

Odznaczeni Członkowie Koła Łowieckiego „Góra Chełmowa”

„Odznaczenie łowieckie jest najwyższą formą wyróżnienia myśliwego, koła łowieckiego, czy też osoby lub instytucji spoza Zrzeszenia”

1. „Honorowy Żeton Zasług” nazwane później „Złomem”

Jest najwyższym odznaczeniem łowieckim, ustanowionym uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich dnia 28 listopada 1929r.
Odznaczenie posiada wymiary: 28 mm długość, szerokość 16 mm oraz przedstawia „złom”: gałązkę jedliny i buczyny przewiązane wstążką. Całość wytłoczona jest z metalu i pozłocona.
Złom nosimy 3 cm centralnie nad wpustem kieszeni.

Złom – (określenie drzewa złamanego przez wiatr (wiatrołom) lub inne czynniki, jest to także wyróżnienie, którym honorowany jest myśliwy w trakcie udanego polowania oraz o ściśle z nim powiązany obyczaj składania hołdu strzelonej zwierzynie)

ZŁO-em odznaczeni zostali:
– Bugaj Leszek (11.03.1998r.)
– Piwowarczyk Henryk (04.09.2013r.)
– Skowronek Krzysztof (……)


2. Medal Zasługi Łowieckiej.
Medal ustanowiony przez Wydział Wykonawczy PZŁ dnia 11 grudnia 1929 roku jako odznaczenie 3-ój stopniowe (Złoty, Srebrny i Brązowy). Nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając: wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość. Medal ma średnicę 34,5 mm wybijany jest w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Noszony w kolejności po odznaczeniach Państwowych po lewej stronie marynarki lub kurtki na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60-65 mm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach. Zamiennie można nosić miniaturę medalu (średnica 17 mm, zawieszona na wstążce o szerokości 15 mm, długości 20-25 mm lub jej imitacji wykonanej z metalu pokrytego emalią) lub baretki wykonanej ze wstążki właściwej dla medalu (wysokość 8 mm, nałożona na czarną podkładkę, różnicując klasę medalu złotym lub srebrnym galonikiem pionowo nałożonym w środku baretki)

Medale Zasługi Łowieckiej

III stopień – Brązowy
II stopień – Srebrny
I stopień – Złoty

Odznaczeni:

 • Gajewski Krzysztof (04.09.2013)
 • Gierczak Przemysław (04.09.2023)
 • Różalski Gustaw (02.08.2000)
 • Sieniek Kazimierz (08.10.2008)
 • Wiśniewski Marian (02.08.2000)
 • Mazur Zygmunt (08.10.2008)
 • Skowronek Krzysztof (08.10.2008)
 • Wiśniewski Marian (08.10.2008)
 • KŁ „Góra Chełmowa” (08.10.2008)
 • Piwowarczyk Henryk (08.10.2008)
 • Skowronek Krzysztof (04.09.2013)

3. Odznaka „Za zasługi dla łowiectwa”

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966.

„Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.”

Wykonanie: centrum stanowi wykonany z białego metalu krążek o średnicy 11,2 mm z ornamentem tokującego głuszca napisem.

„Za zasługi dla łowiectwa”. Od krążka odchodzą trzy promienie, pomiędzy promieniami wstawione trzy gałązki jedliny.

Wymiar odznaki 26×27 mm.


4. Medal św. Huberta

Ustanowione w roku jubileuszu 70-lecia PZŁ uchwałą naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku i jest najmłodszym odznaczeniem łowieckim. Nadaje się go za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich, począwszy od roku 1993, 3 listopada co 5 lat. Medal został zaprojektowany przez małżeństwo plastyków Rosana i Andrzej Nowakowscy, a wydany został w warsztacie grawerskim inż. Ludwika Kozerskiego. Pierwsze pięć sztuk zostało wykonanych w srebrze, następne w tombaku srebrzonym i platynowanym. Wszystkie medale są numerowane, tymi samymi numerami opatrzone są legitymacje. Medal na dzień dzisiejszy jest w kształcie owalu o wymiarach 31,5×37 mm, wykonany ze srebra lub srebrzonego tombaku. Awers przedstawia klęczącą postać myśliwego uzbrojonego w łuk. Przed nim na tle ściany stoi jeleń z krzyżem Św. Huberta w wieńcu, a obok myśliwego postać siedzącego psa. Rewers, w centralnej części posiada napis „POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI” i numer kolejny odznaczenia. Całość otoczona jest wieńcem z liści dębu i świerku. Medal jest noszony na przywieszce z agrafką o wymiarach 35×13 mm, przedstawiającej rysunek gałązki dębu.

Odznaczony został: Bugaj Leszek (08.10.2008r.)


5. Odznaka „Za 50 lat członkostwa w PZŁ.


6. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”

Odznaczenie 3-ój stopniowe (Złote, Srebrne i Brązowe).
Nadawane jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa Okręgu Kieleckiego.

BrązowaBilski Jarosław (10.07.2013r.)
Gajewski Krzysztof (30.06.2009r.)
Gierczak Przemysław (24.09.2009r.)
Kosiela Andrzej (30.09.2009r.)
Libuda Mieczysław (10.07.2013r.)
Mazur Zygmunt (24.09.2008r.)
Wiśniewski Marian (24.09.2008r.)
SrebrnaBugaj Leszek (20.04.2005r.)
Mazur Zygmunt (10.07.2013r.)
Skowronek Krzysztof (24.09.2008r.)
Wiśniewski Marian (10.07.2013r.)
ZłotaBugaj Leszek (20.04.2005r.)
Skowronek Krzysztof (10.07.2013r.)

7. Odznaka z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego „Góra Chełmowa”

Odznaczeni zostali wszyscy Członkowie Koła.